สถานะ กิจกรรมชุมนุม :: ปิดลงทะเบียน
การลงทะเบียนชุมนุม +++
 • ห้อง
 • จำนวน
 • ลงทะเบียน
 • %
 • ไม่ลงทะเบียน
 • %
 •  
 • 2808
 • 2643
 • 94.12 %
 • 165
 • 5.88 %
สถิติชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1
 • ห้อง
 • จำนวน
 • ลงทะเบียน
 • %
 • ไม่ลงทะเบียน
 • %

สถิติชั้นมัธยมศึกษปีที่ 2
 • ห้อง
 • จำนวน
 • ลงทะเบียน
 • %
 • ไม่ลงทะเบียน
 • %

สถิติชั้นมัธยมศึกษปีที่ 3
 • ห้อง
 • จำนวน
 • ลงทะเบียน
 • %
 • ไม่ลงทะเบียน
 • %

สถิติชั้นมัธยมศึกษปีที่ 4
 • ห้อง
 • จำนวน
 • ลงทะเบียน
 • %
 • ไม่ลงทะเบียน
 • %

สถิติชั้นมัธยมศึกษปีที่ 5
 • ห้อง
 • จำนวน
 • ลงทะเบียน
 • %
 • ไม่ลงทะเบียน
 • %

สถิติชั้นมัธยมศึกษปีที่ 6
 • ห้อง
 • จำนวน
 • ลงทะเบียน
 • %
 • ไม่ลงทะเบียน
 • %

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อความสวยงามในการชม ใช้หน้าจอขนาด 1024 x 768.
©2016 jaturapad.com