การลงทะเบียนชุมนุม +++
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ทั้งหมด: 548 คน
 • ลงทะเบียน : 544 คน (99.27%)
 • ไม่ลงทะเบียน: 4 คน
 • คลิกเพื่อพิมพ์
นักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนชุมนุม +++
 • ลำดับ
 • รหัสนักเรียน
 •  
 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • ชั้น
 • เลขที่
 • 1
 • 28540
 • เด็กชาย
 • รัฐชานนท์
 • ไชยโชค
 • 1/3
 • 14
 • 2
 • 28644
 • เด็กชาย
 • สหรัก
 • กรามเมส
 • 1/5
 • 23
 • 3
 • 28829
 • เด็กชาย
 • ธีระพัฒน์
 • เนตรวงษ์
 • 1/9
 • 16
 • 4
 • 28916
 • เด็กชาย
 • ธนาธิป
 • วงษ์อู่ทอง
 • 1/11
 • 8