การลงทะเบียนชุมนุม +++
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ทั้งหมด: 550 คน
 • ลงทะเบียน : 532 คน (96.73%)
 • ไม่ลงทะเบียน: 18 คน
 • คลิกเพื่อพิมพ์
นักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนชุมนุม +++
 • ลำดับ
 • รหัสนักเรียน
 •  
 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • ชั้น
 • เลขที่
 • 1
 • 28520
 • เด็กหญิง
 • มยุรฉัตร
 • ดอนลาดลี
 • 1/2
 • 38
 • 2
 • 28540
 • เด็กชาย
 • รัฐชานนท์
 • ไชยโชค
 • 1/3
 • 14
 • 3
 • 28569
 • เด็กหญิง
 • สุภาสินี
 • สุริโย
 • 1/3
 • 43
 • 4
 • 28589
 • เด็กชาย
 • รัชภูมิ
 • จันดร
 • 1/4
 • 16
 • 5
 • 28644
 • เด็กชาย
 • สหรัก
 • กรามเมส
 • 1/5
 • 23
 • 6
 • 28672
 • เด็กชาย
 • ชัยธวัช
 • แผ่นอ่อน
 • 1/6
 • 3
 • 7
 • 28678
 • เด็กชาย
 • นเรนฤทธิ์
 • จันทวิภาค
 • 1/6
 • 9
 • 8
 • 28683
 • เด็กชาย
 • ปรมินทร์
 • อัตวิชา
 • 1/6
 • 14
 • 9
 • 28693
 • เด็กชาย
 • หิรัญ
 • รัตนวงศ์
 • 1/6
 • 24
 • 10
 • 28694
 • เด็กชาย
 • อัครชา
 • วรรณชาติ
 • 1/6
 • 25
 • 11
 • 28699
 • เด็กหญิง
 • ฐิตินันท์
 • พลเยี่ยม
 • 1/6
 • 30
 • 12
 • 28713
 • เด็กหญิง
 • ศิริลักษณ์
 • พิมพะเลีย
 • 1/6
 • 44
 • 13
 • 28714
 • เด็กหญิง
 • สญาพร
 • ประเสริฐสังข์
 • 1/6
 • 45
 • 14
 • 28821
 • เด็กชาย
 • ชนาธิป
 • หงษ์ทวี
 • 1/9
 • 8
 • 15
 • 28829
 • เด็กชาย
 • ธีระพัฒน์
 • เนตรวงษ์
 • 1/9
 • 16
 • 16
 • 28916
 • เด็กชาย
 • ธนาธิป
 • วงษ์อู่ทอง
 • 1/11
 • 8
 • 17
 • 28937
 • เด็กหญิง
 • ฐิดาภา
 • ตรีเมฆ
 • 1/11
 • 29
 • 18
 • 28950
 • เด็กหญิง
 • ศิริวรรณ
 • ผงทอง
 • 1/11
 • 42