การลงทะเบียนชุมนุม +++
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • ทั้งหมด: 519 คน
 • ลงทะเบียน : 506 คน (97.50%)
 • ไม่ลงทะเบียน: 13 คน
 • คลิกเพื่อพิมพ์
นักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนชุมนุม +++
 • ลำดับ
 • รหัสนักเรียน
 •  
 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • ชั้น
 • เลขที่
 • 1
 • 27883
 • เด็กหญิง
 • เกศลนิล
 • พิมหานาม
 • 2/4
 • 26
 • 2
 • 27915
 • เด็กชาย
 • ณัฐิวุฒิ
 • อ้ายด้วง
 • 2/6
 • 6
 • 3
 • 28024
 • เด็กหญิง
 • กัลยา
 • ธนะสินธุ์
 • 2/7
 • 23
 • 4
 • 28121
 • เด็กหญิง
 • จิรนันท์
 • พระสว่าง
 • 2/9
 • 23
 • 5
 • 28133
 • เด็กหญิง
 • พิมพ์แพรวา
 • มะลิกัน
 • 2/9
 • 34
 • 6
 • 28138
 • เด็กหญิง
 • วริศรา
 • รัตนวิรุฬห์
 • 2/9
 • 38
 • 7
 • 28139
 • เด็กหญิง
 • ศศิธร
 • สายศร
 • 2/9
 • 39
 • 8
 • 28140
 • เด็กหญิง
 • ศิตาภา
 • ครุฑธา
 • 2/9
 • 40
 • 9
 • 28996
 • เด็กชาย
 • กฤษฎา
 • วิชัยศร
 • 2/11
 • 1
 • 10
 • 28190
 • เด็กชาย
 • กฤษนัย
 • ทากุดเรือ
 • 2/11
 • 2
 • 11
 • 28206
 • เด็กชาย
 • ภูมินทร์
 • ตาเมือง
 • 2/11
 • 17
 • 12
 • 28215
 • เด็กชาย
 • อลงกรณ์
 • สิงไธสง
 • 2/11
 • 25
 • 13
 • 28219
 • เด็กหญิง
 • ชาลิสา
 • สายรัตน์
 • 2/11
 • 28