การลงทะเบียนชุมนุม +++
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • ทั้งหมด: 526 คน
 • ลงทะเบียน : 520 คน (98.86%)
 • ไม่ลงทะเบียน: 6 คน
 • คลิกเพื่อพิมพ์
นักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนชุมนุม +++
 • ลำดับ
 • รหัสนักเรียน
 •  
 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • ชั้น
 • เลขที่
 • 1
 • 27883
 • เด็กหญิง
 • เกศลนิล
 • พิมหานาม
 • 2/4
 • 26
 • 2
 • 27884
 • เด็กหญิง
 • จิรวรรณ
 • แวงวรรณ
 • 2/4
 • 27
 • 3
 • 27915
 • เด็กชาย
 • ณัฐิวุฒิ
 • อ้ายด้วง
 • 2/5
 • 10
 • 4
 • 28190
 • เด็กชาย
 • กฤษนัย
 • ทากุดเรือ
 • 2/11
 • 1
 • 5
 • 28215
 • เด็กชาย
 • อลงกรณ์
 • สิงไธสง
 • 2/11
 • 26
 • 6
 • 28225
 • เด็กหญิง
 • ภัสสร
 • พรมสอน
 • 2/11
 • 36