การลงทะเบียนชุมนุม +++
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ทั้งหมด: 477 คน
 • ลงทะเบียน : 464 คน (97.27%)
 • ไม่ลงทะเบียน: 13 คน
 • คลิกเพื่อพิมพ์
นักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนชุมนุม +++
 • ลำดับ
 • รหัสนักเรียน
 •  
 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • ชั้น
 • เลขที่
 • 1
 • 27425
 • เด็กหญิง
 • พัชรินทร์
 • นิตยวัน
 • 3/4
 • 28
 • 2
 • 27554
 • เด็กชาย
 • วิษณุ
 • สยามา
 • 3/5
 • 16
 • 3
 • 27389
 • เด็กหญิง
 • สิริยากร
 • แพงแก้ว
 • 3/5
 • 39
 • 4
 • 27265
 • เด็กชาย
 • ภูมิพัฒน์
 • อุดมรักษ์
 • 3/6
 • 13
 • 5
 • 27421
 • เด็กหญิง
 • ชาริสา
 • เณรกุล
 • 3/6
 • 25
 • 6
 • 27356
 • เด็กชาย
 • ศิวกร
 • ทักขินัย
 • 3/7
 • 13
 • 7
 • 27276
 • เด็กหญิง
 • เกศณี
 • พิมพ์บูลย์
 • 3/7
 • 19
 • 8
 • 27299
 • เด็กหญิง
 • อารีญา
 • เดชท้าน
 • 3/7
 • 42
 • 9
 • 27499
 • เด็กชาย
 • นนทวัฒน์
 • พละสุข
 • 3/8
 • 9
 • 10
 • 27526
 • เด็กหญิง
 • ภูวนิดา
 • เคนคำภา
 • 3/8
 • 26
 • 11
 • 27262
 • เด็กชาย
 • พรพิพัฒน์
 • วงษารี
 • 3/10
 • 7
 • 12
 • 27512
 • เด็กหญิง
 • อรนุช
 • โสคม
 • 3/10
 • 38
 • 13
 • 27256
 • เด็กชาย
 • เกียรติศักดิ์
 • สุโนภักดิ์
 • 3/11
 • 2