การลงทะเบียนชุมนุม +++
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ทั้งหมด: 484 คน
 • ลงทะเบียน : 478 คน (98.76%)
 • ไม่ลงทะเบียน: 6 คน
 • คลิกเพื่อพิมพ์
นักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนชุมนุม +++
 • ลำดับ
 • รหัสนักเรียน
 •  
 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • ชั้น
 • เลขที่
 • 1
 • 27310
 • เด็กชาย
 • วีระชัย
 • รังศรีศักดิ์
 • 3/4
 • 17
 • 2
 • 27242
 • เด็กหญิง
 • เพชรลดา
 • ภูมิภาค
 • 3/4
 • 33
 • 3
 • 27442
 • เด็กชาย
 • เจษฎาภรณ์
 • กิจพนาพร
 • 3/5
 • 6
 • 4
 • 27499
 • เด็กชาย
 • นนทวัฒน์
 • พละสุข
 • 3/8
 • 8
 • 5
 • 27262
 • เด็กชาย
 • พรพิพัฒน์
 • วงษารี
 • 3/10
 • 7
 • 6
 • 27496
 • เด็กชาย
 • ธีรเดช
 • สิริ
 • 3/11
 • 8