การลงทะเบียนชุมนุม +++
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ทั้งหมด: 548 คน
 • ลงทะเบียน : 470 คน (85.77%)
 • ไม่ลงทะเบียน: 78 คน
 • คลิกเพื่อพิมพ์
นักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนชุมนุม +++
 • ลำดับ
 • รหัสนักเรียน
 •  
 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • ชั้น
 • เลขที่
 • 1
 • 27190
 • เด็กหญิง
 • ฟาริดา
 • พลเยี่ยม
 • 3/1
 • 31
 • 2
 • 27163
 • เด็กชาย
 • ฉลองชัย
 • ผลาเหิม
 • 3/4
 • 2
 • 3
 • 27306
 • เด็กชาย
 • ทิวากร
 • อ้วนอินทร์
 • 3/4
 • 5
 • 4
 • 27540
 • เด็กชาย
 • นันทพล
 • ภูมิภาค
 • 3/4
 • 9
 • 5
 • 27543
 • เด็กชาย
 • เบญจพล
 • ท่ากุดเรือ
 • 3/4
 • 10
 • 6
 • 28335
 • เด็กชาย
 • วรดิฐ
 • แห้วแสง
 • 3/4
 • 16
 • 7
 • 27310
 • เด็กชาย
 • วีระชัย
 • รังศรีศักดิ์
 • 3/4
 • 17
 • 8
 • 27564
 • เด็กหญิง
 • จีน่าร์
 • มิลเลอร์
 • 3/4
 • 24
 • 9
 • 27521
 • เด็กหญิง
 • เปมิกา
 • เปรินทร์
 • 3/4
 • 31
 • 10
 • 27242
 • เด็กหญิง
 • เพชรลดา
 • ภูมิภาค
 • 3/4
 • 33
 • 11
 • 27255
 • เด็กชาย
 • เกียรติศักดิ์
 • ไชยวิเศษ
 • 3/5
 • 1
 • 12
 • 27301
 • เด็กชาย
 • กฤษฎา
 • ประเสริฐสังข์
 • 3/5
 • 1
 • 13
 • 27442
 • เด็กชาย
 • เจษฎาภรณ์
 • กิจพนาพร
 • 3/5
 • 6
 • 14
 • 27490
 • เด็กชาย
 • ชัยชนะ
 • ชุดนอก
 • 3/5
 • 7
 • 15
 • 27075
 • เด็กชาย
 • ณัฐพงษ์
 • มงคล
 • 3/5
 • 9
 • 16
 • 27537
 • เด็กชาย
 • ทศปกรณ์
 • คงสุข
 • 3/5
 • 11
 • 17
 • 27269
 • เด็กชาย
 • สหรัฐ
 • สำรวมจิต
 • 3/5
 • 15
 • 18
 • 27558
 • เด็กชาย
 • สุรชัย
 • พลเยี่ยม
 • 3/5
 • 20
 • 19
 • 27703
 • เด็กหญิง
 • เกสรา
 • แสงอรุณ
 • 3/5
 • 27
 • 20
 • 27473
 • เด็กหญิง
 • นภัสกรณ์
 • วโรรส
 • 3/5
 • 31
 • 21
 • 27147
 • เด็กหญิง
 • ปัทมาสน์
 • มีไชย
 • 3/5
 • 35
 • 22
 • 27569
 • เด็กหญิง
 • เปมิกา
 • สระทองกา
 • 3/5
 • 37
 • 23
 • 27303
 • เด็กชาย
 • จักรพรรณ
 • สนั่นเอื้อ
 • 3/6
 • 3
 • 24
 • 27400
 • เด็กชาย
 • ธนกร
 • จตุเทน
 • 3/6
 • 8
 • 25
 • 27307
 • เด็กชาย
 • ธนายุทธ
 • ทิพโชติ
 • 3/6
 • 9
 • 26
 • 27312
 • เด็กชาย
 • สุรชัย
 • สมพงศ์
 • 3/6
 • 12
 • 27
 • 27265
 • เด็กชาย
 • ภูมิพัฒน์
 • อุดมรักษ์
 • 3/6
 • 15
 • 28
 • 27574
 • เด็กหญิง
 • ศศิวิมล
 • โนนชัยยา
 • 3/6
 • 41
 • 29
 • 27578
 • เด็กหญิง
 • อารีรัตน์
 • มะณี
 • 3/6
 • 45
 • 30
 • 27346
 • เด็กหญิง
 • อาทิตยา
 • สละบัว
 • 3/6
 • 46
 • 31
 • 27347
 • เด็กชาย
 • กิตติศักดิ์
 • เกษมศิริ
 • 3/7
 • 1
 • 32
 • 27611
 • เด็กชาย
 • ตรีทิพธาดา
 • บุญยัง
 • 3/7
 • 4
 • 33
 • 27503
 • เด็กชาย
 • พลพล
 • แพงศรีชา
 • 3/7
 • 11
 • 34
 • 27511
 • เด็กชาย
 • อนุไกร
 • พลเยี่ยม
 • 3/7
 • 18
 • 35
 • 27464
 • เด็กชาย
 • อัมรินทร์
 • โพโสภา
 • 3/7
 • 19
 • 36
 • 27513
 • เด็กชาย
 • อัมรินทร์
 • เชื้อฉ่ำ
 • 3/7
 • 20
 • 37
 • 27466
 • เด็กชาย
 • เอกรินทร์
 • รัตนาแพง
 • 3/7
 • 21
 • 38
 • 27370
 • เด็กหญิง
 • นภัสสร
 • นิติกิตเจริญวงศ์
 • 3/7
 • 25
 • 39
 • 27375
 • เด็กหญิง
 • เพ็ญพิชชา
 • ดวงศรี
 • 3/7
 • 30
 • 40
 • 27495
 • เด็กชาย
 • ธนาดลย์
 • พลเยี่ยม
 • 3/8
 • 6
 • 41
 • 27499
 • เด็กชาย
 • นนทวัฒน์
 • พละสุข
 • 3/8
 • 8
 • 42
 • 27548
 • เด็กชาย
 • พลวัฒน์
 • นพคุณ
 • 3/8
 • 11
 • 43
 • 27308
 • เด็กชาย
 • ภานุวัฒน์
 • ชัยรัตน์
 • 3/8
 • 13
 • 44
 • 27510
 • เด็กชาย
 • อดิศร
 • รจพจน์
 • 3/8
 • 19
 • 45
 • 27359
 • เด็กชาย
 • อภิสิทธิ์
 • พลเยี่ยม
 • 3/8
 • 21
 • 46
 • 27273
 • เด็กหญิง
 • กรกนก
 • มีสุข
 • 3/8
 • 22
 • 47
 • 27418
 • เด็กหญิง
 • จิราภรณ์
 • นาเมือง
 • 3/8
 • 24
 • 48
 • 27417
 • เด็กหญิง
 • จิระนันท์
 • แสวงผล
 • 3/8
 • 26
 • 49
 • 27419
 • เด็กหญิง
 • จิราวรรณ
 • ตาลเลี่ยม
 • 3/8
 • 28
 • 50
 • 27373
 • เด็กหญิง
 • เปมิศา
 • เปรินทร์
 • 3/8
 • 29
 • 51
 • 27428
 • เด็กหญิง
 • ยุพารักษ์
 • ทิพอาจ
 • 3/8
 • 35
 • 52
 • 27248
 • เด็กหญิง
 • สาวิตรี
 • คณะศาสตร์
 • 3/8
 • 39
 • 53
 • 27541
 • เด็กชาย
 • นันทศักดิ์
 • แสงจันดา
 • 3/9
 • 13
 • 54
 • 27454
 • เด็กชาย
 • บดินทร์
 • อินทรา
 • 3/9
 • 15
 • 55
 • 27504
 • เด็กชาย
 • ภูวรินทร์
 • แสงศรี
 • 3/9
 • 17
 • 56
 • 27555
 • เด็กชาย
 • ศุภกร
 • นาทศรีทา
 • 3/9
 • 18
 • 57
 • 27557
 • เด็กชาย
 • สิทธิกร
 • เครือวงษ์
 • 3/9
 • 19
 • 58
 • 27610
 • เด็กชาย
 • สรศักดิ์
 • พลเยี่ยม
 • 3/9
 • 20
 • 59
 • 27272
 • เด็กชาย
 • เสฎฐวุฒิ
 • สุขรัตน์
 • 3/9
 • 21
 • 60
 • 27289
 • เด็กหญิง
 • มนันญา
 • น้ำฝน
 • 3/9
 • 35
 • 61
 • 27193
 • เด็กหญิง
 • รสิตา
 • เกิดทิพย์
 • 3/9
 • 36
 • 62
 • 27478
 • เด็กหญิง
 • พิยดา
 • กุตัน
 • 3/9
 • 40
 • 63
 • 27488
 • เด็กชาย
 • จตุพงษ์
 • พลเยี่ยม
 • 3/10
 • 2
 • 64
 • 27262
 • เด็กชาย
 • พรพิพัฒน์
 • วงษารี
 • 3/10
 • 7
 • 65
 • 27549
 • เด็กชาย
 • พิชิต
 • ใจทน
 • 3/10
 • 8
 • 66
 • 27556
 • เด็กชาย
 • สหรัฐ
 • ประทุมชาติ
 • 3/10
 • 10
 • 67
 • 27313
 • เด็กชาย
 • อนันธชัย
 • ไกรศรี
 • 3/10
 • 11
 • 68
 • 27315
 • เด็กชาย
 • อัศวิน
 • นาทองคำ
 • 3/10
 • 15
 • 69
 • 27316
 • เด็กชาย
 • อิสรา
 • ประเที่ยง
 • 3/10
 • 16
 • 70
 • 27090
 • เด็กหญิง
 • กมลชนก
 • สุริโย
 • 3/10
 • 19
 • 71
 • 27468
 • เด็กหญิง
 • กัญญาณัฐ
 • จันภูงา
 • 3/10
 • 20
 • 72
 • 27382
 • เด็กหญิง
 • วิไลลักษณ์
 • ยะพลหา
 • 3/10
 • 38
 • 73
 • 47789
 • เด็กชาย
 • หงศ์เหม
 • ยิ่งโยงสัน
 • 3/10
 • 45
 • 74
 • 27496
 • เด็กชาย
 • ธีรเดช
 • สิริ
 • 3/11
 • 8
 • 75
 • 27260
 • เด็กชาย
 • นรินธรณ์
 • บุตรพรม
 • 3/11
 • 12
 • 76
 • 27240
 • เด็กหญิง
 • ปาริชาติ
 • สุขรัตน์
 • 3/11
 • 32
 • 77
 • 26743
 • เด็กชาย
 • สรรพาวุธ
 • แสงสีดา
 • 3/11
 • 38
 • 78
 • 27155
 • เด็กหญิง
 • สุกัญญา
 • อรุณโน
 • 3/11
 • 41
 • 79
 • 27162
 • เด็กหญิง
 • อารยา
 • บุญเทพ
 • 3/11
 • 43