การลงทะเบียนชุมนุม +++
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ทั้งหมด: 382 คน
 • ลงทะเบียน : 376 คน (98.43%)
 • ไม่ลงทะเบียน: 6 คน
 • คลิกเพื่อพิมพ์
นักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนชุมนุม +++
 • ลำดับ
 • รหัสนักเรียน
 •  
 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • ชั้น
 • เลขที่
 • 1
 • 26110
 • นาย
 • ธีรเทพ
 • วรบุตร
 • 4/1
 • 6
 • 2
 • 28994
 • นางสาว
 • ปารณีย์
 • บุญศล
 • 4/6
 • 25
 • 3
 • 28408
 • นาย
 • จิราเมธ
 • พันสุริน
 • 4/7
 • 3
 • 4
 • 11571
 • นางสาว
 • อรพิน
 • คำทา
 • 4/7
 • 38
 • 5
 • 28421
 • นาย
 • อภิชยภัศศ์
 • อ่อนเฉวียง
 • 4/8
 • 12
 • 6
 • 26643
 • นาย
 • ธนวัฒน์
 • บัณฑิโต
 • 4/9
 • 3