การลงทะเบียนชุมนุม +++
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ทั้งหมด: 386 คน
 • ลงทะเบียน : 382 คน (98.96%)
 • ไม่ลงทะเบียน: 4 คน
 • คลิกเพื่อพิมพ์
นักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนชุมนุม +++
 • ลำดับ
 • รหัสนักเรียน
 •  
 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • ชั้น
 • เลขที่
 • 1
 • 28362
 • นางสาว
 • ปิยะนุช
 • ใคร่นุ่นสิงห์
 • 4/1
 • 32
 • 2
 • 28367
 • นาย
 • นนธวัช
 • ธุมา
 • 4/3
 • 7
 • 3
 • 28372
 • นางสาว
 • อัญชิสา
 • ประเสริฐสังข์
 • 4/3
 • 40
 • 4
 • 26415
 • นาย
 • อธิพัฒน์
 • ฮารอฟ
 • 4/9
 • 9