การลงทะเบียนชุมนุม +++
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • ทั้งหมด: 387 คน
 • ลงทะเบียน : 371 คน (95.87%)
 • ไม่ลงทะเบียน: 16 คน
 • คลิกเพื่อพิมพ์
นักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนชุมนุม +++
 • ลำดับ
 • รหัสนักเรียน
 •  
 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • ชั้น
 • เลขที่
 • 1
 • 26160
 • นาย
 • ธนศักดิ์
 • หาญพล
 • 5/5
 • 5
 • 2
 • 28297
 • นางสาว
 • ธัญทิพ
 • โชติจำรัส
 • 5/5
 • 23
 • 3
 • 28298
 • นางสาว
 • นูรนาตาชา
 • นิลแสง
 • 5/5
 • 28
 • 4
 • 25836
 • นางสาว
 • พรฑิตา
 • บุญศักดิ์
 • 5/5
 • 31
 • 5
 • 28304
 • นางสาว
 • กิตติยา
 • ทรหาร
 • 5/6
 • 13
 • 6
 • 26034
 • นางสาว
 • เกศินี
 • สีอักษร
 • 5/6
 • 14
 • 7
 • 28305
 • นางสาว
 • ทิวาพร
 • โคตุเคน
 • 5/6
 • 20
 • 8
 • 26227
 • นางสาว
 • ภักดีพร
 • ภักดีโชติ
 • 5/6
 • 28
 • 9
 • 26229
 • นางสาว
 • ภาวิดา
 • พรมลา
 • 5/6
 • 29
 • 10
 • 28308
 • นางสาว
 • วชิราภรณ์
 • สารศิริ
 • 5/6
 • 31
 • 11
 • 28309
 • นางสาว
 • ธนัญญา
 • นาใจตรอง
 • 5/7
 • 17
 • 12
 • 25752
 • นางสาว
 • พรพิมล
 • ดลเอี่ยม
 • 5/7
 • 20
 • 13
 • 25728
 • นาย
 • ธนกฤต
 • สุทธิจันทร์
 • 5/9
 • 4
 • 14
 • 28331
 • นางสาว
 • ก้องนภา
 • จันทรภิรมย์
 • 5/10
 • 10
 • 15
 • 26260
 • นางสาว
 • นันทัชพร
 • ชมผา
 • 5/10
 • 15
 • 16
 • 25893
 • นางสาว
 • พรศิริ
 • ทิพโชติ
 • 5/10
 • 18