การลงทะเบียนชุมนุม +++
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ทั้งหมด: 382 คน
 • ลงทะเบียน : 363 คน (95.03%)
 • ไม่ลงทะเบียน: 19 คน
 • คลิกเพื่อพิมพ์
นักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนชุมนุม +++
 • ลำดับ
 • รหัสนักเรียน
 •  
 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • ชั้น
 • เลขที่
 • 1
 • 27627
 • นางสาว
 • ชลดา
 • ชนะพันธ์
 • 6/4
 • 20
 • 2
 • 25145
 • นางสาว
 • จณิสตา
 • โชติเนตร
 • 6/5
 • 11
 • 3
 • 25415
 • นาย
 • กิตติภัทร
 • ประทุมชาติ
 • 6/6
 • 1
 • 4
 • 25475
 • นาย
 • พันธกานต์
 • ทอดทอง
 • 6/7
 • 6
 • 5
 • 23596
 • นางสาว
 • กาญจนา
 • ทุ่มโมง
 • 6/7
 • 15
 • 6
 • 27660
 • นางสาว
 • ศิรินภา
 • แก้วสะอาด
 • 6/7
 • 38
 • 7
 • 25449
 • นางสาว
 • ธิดารัตน์
 • นิศเรต
 • 6/8
 • 19
 • 8
 • 27676
 • นางสาว
 • ปิยะธิดา
 • เสียสี
 • 6/8
 • 23
 • 9
 • 27677
 • นางสาว
 • พนมพร
 • วโรรส
 • 6/8
 • 24
 • 10
 • 25154
 • นางสาว
 • พิไลพร
 • นาไชย
 • 6/8
 • 28
 • 11
 • 25655
 • นางสาว
 • มุธิตา
 • พลเยี่ยม
 • 6/8
 • 30
 • 12
 • 25087
 • นาย
 • ลือชัย
 • สวัสดิ์ศรี
 • 6/10
 • 2
 • 13
 • 25445
 • นางสาว
 • ชณัฐดา
 • ดลประดิษฐ์
 • 6/10
 • 16
 • 14
 • 25534
 • นางสาว
 • ทนัดชา
 • วงศ์ษาสิน
 • 6/10
 • 19
 • 15
 • 25398
 • นางสาว
 • ธิตติยา
 • ศรีพลไพร
 • 6/10
 • 20
 • 16
 • 25599
 • นางสาว
 • นิตยา
 • แม่นสถิต
 • 6/10
 • 21
 • 17
 • 25540
 • นางสาว
 • ปิยะดา
 • บุรวัฒน์
 • 6/10
 • 24
 • 18
 • 25544
 • นางสาว
 • พิรัชดา
 • สีทา
 • 6/10
 • 25
 • 19
 • 25558
 • นางสาว
 • สุภัสสรา
 • อุดมรักษ์
 • 6/10
 • 27
 • 20
 • 25454
 • นางสาว
 • ศศิกาญจน์
 • รักการดี
 • 6/10
 • 29